UctoX

UctoX 2.8

Perform financial accounting operations and manage content.
4.0  (39 votes)
2.8.2 (See all)

Old versions

See all
Access, store, edit and manage financial documents, keeping track of invoices, bank statements, investments, reports, fines, and other types of accounting-related software. Create transaction logs, contact lists, personalized templates for different document types, etc.

Czech accounting software. No additional information available in English.UctoX je určen pro živnostníky a menší firmy, kteří mají potřebu vést daňovou evidenci a vystavovat faktury.Důležité upozornění - ačkoliv UctoX obsahuje slovenskou lokalizaci, jedná se jen a pouze o lokalizaci. Pokud se slovenská legislativa někde bude rozcházet s českou, není pravděpodobné, že to bude opraveno.V rámci účetnictví je k nalezení možnost zadávat faktury (přijaté i odeslané), bankovní výpisy, pokladní účtenky. Zároveň UctoX disponuje adresářem, skladem a knihou jízd se základní funkčností. Samozřejmostí jsou různé tisky přehledů. UctoX umožňuje též upravit tisk faktury odeslané zcela podle potřeb. Nově je též možné naimportovat účet z Xúčta 2.0.Pokud narazíte na jakékoliv chyby, máte libovolný dotaz, kontaktujte mě na http://help.fuelcollective.com/Více informací na http://www.uctox.cz/

Info updated on: